KLACHTEN EN GESCHILLEN

Heeft u een vraag of een klacht. Hieronder alle informatie waar u terecht kan. 

U bent altijd welkom om ons te emailen op service@studioplay.be of te bellen op 03/296 71 96

Indien u het niet eens bent met de voorgsetlde oplossingen of u betwist onze handelspraktijken dan kan u altijd terecht bij  Online Dispute Resolution-platform (dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen) en de mogelijkheid om van dit platform gebruik te maken voor de beslechting van hun geschillen. 

U kan volgende link volgen http://ec.europa.eu/odr